Utvrđeni koeficijenti i osnovice za branilačko-invalidske naknade

Mostar, 12.09.2019. godine: Vlada FBiH je danas donijela više odluka o utvrđivanju koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika branilačko-invalidske zaštite. Vlada je utvrdila koeficijent jedan (1,00) za obračune i isplatu mjesečnih novčanih egzistencijalnih naknada demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli – septembar 2019. godine, čija primjena ovisi […]