Ministar Bukvarević razgovarao sa Arnelom Smajlović: Da nije bilo branilaca danas ne bi bilo ni nas ni funkcija, njihova djeca moraju biti prioritet u zapošljavanju

Sarajevo, 10.03.2020. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević i predsjednik Saveza šehida i poginulih boraca FBiH Almin Škrijelj razgovarali sa Arnelom Smajlović, djevojkom bez oba roditelja i civilnom žrtvom rata. Arnela Smajlović završila  je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek Socijalni rad, te  odradila pripravnički u Odgojnom centru za […]