Federacija i kantoni omogućili naknade za više od 30.000 demobiliziranih branilaca

Sarajevo, 19.05.2020. godine: Nakon što je donesen federalni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za borce starije od 57 godina samo pet kantona izmijenilo zakonske akte i omogućilo pravo na egzistencijalnu naknadu borcima mlađim od 57 godina. Pravo na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim borcima mlađim od 57 godina prvi je omogućio Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, […]