Ministar Bukvarević sa predstavnicima koordinacija ARBiH i HVO: Nastavak zajedničke saradnje i popravljanja statusa boračke populacije

Sarajevo, 03.06.2020. godine: U sjedištu Vlade Federacije BiH federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao radni sastanak sa predstavnicima federalnih koordinacija boračkih saveza i organizacija…

Continue Reading Ministar Bukvarević sa predstavnicima koordinacija ARBiH i HVO: Nastavak zajedničke saradnje i popravljanja statusa boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i pribora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i pribora

Continue Reading Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i pribora