Search

Ministar Bukvarević sa predstavnicima koordinacija ARBiH i HVO: Nastavak zajedničke saradnje i popravljanja statusa boračke populacije

Sarajevo, 03.06.2020. godine: U sjedištu Vlade Federacije BiH federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao radni sastanak sa predstavnicima federalnih koordinacija boračkih saveza i organizacija ARBiH i HVO-a.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim temama vezanim za status boračke populacije kao i o otvorenim pitanjima koja se odnose na zakonska rješenja upućena u parlamentarnu proceduru kojima se treba unaprijediti status ove kategorije sugrađana.

Zaključeno je da obje boračke koordinacije podržavaju izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju koje su upućene u proceduru kao i donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja kojim će se urediti reprezentativnost u predstavljanju boraca. Imajući u vidu da su ovi akti usvojeni u Predstavničkom domu PFBiH te da je potrebno da se nađu na dnevnom redu Doma naroda PFBiH, odlučeno je da što hitnije predstavnici obiju koordinacija održe sastanke sa rukovodstvima oba doma, kako bi se ubrzalo njihovo usvajanje.

Predstavnici boraca su ovom prilikom zahvalili Vladi FBiH kao i resornom Ministarstvu što su invalidnine i druga redovna mjesečna primanja koja se isplaćuju iz Budžeta FBiH bile isplaćivane na vrijeme i bez umanjenja u vrijeme krize koja je zadesila svijet pa i našu državu.

U narednom periodu dogovoren je nastavak zajedničkog djelovanja koje je u prethodnom periodu rezultiralo značajnim iskoracima u pogledu poboljšanja statusa branilaca i članova njihovih porodica, posebno zbog donošenja Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kojim je obuhvaćeno više od 15.000 branilaca i ostvaruju pravo na egzistencijalnu naknadu, ali i 16 drugih prava za demobilizirane branioce starije od 57 godina.

Ministar Bukvarević je izvijestio prisutne o dinamici provođenja federalnog Zakona o demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica ali i o aktivnostima kantonalnih ministarstava koji su omogućili naknade demobiliziranim braniocima mlađim od 57 godina. Do sada je to učinjeno u pet kantona.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti