23 GODINE BRČKO DISTRIKTA BIH

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo prisustvovao je na svečanoj