Dan općine Maglaj

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić prisustvovao je obilježavanju Dana