Uručeni ključevi automobila RVI 100 posto prve grupe

Današnjim uručenjem ključeva za 22 nova automobila prilagođena potrebama ratnih vojnih invalida 100 posto prve grupe, okončan je ovogodišnji program podrške pripadnicima ove kategorije.  Projekat je podrazumijevao nabavku i dodjelu ukupno 50 automobila u 2020. godini za šta je Vlada Federacije BiH Budžetom osigurala 1,5 miliona KM. Ključeve automobila korisnicima su uručili pomoćnik federalnog ministra […]