Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca u 2021. godini i Lista oboljenja

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca u 2021. godini i Lista oboljenja Obrazac prijave  

Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika bor.pop. za 2021. za slučaj smrti članova njihove uže porodice

Zahtjeve po Javnom pozivu mogu podnijeti ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi  njihovih porodica, demobilizirani branioci za slučaj smrti članova njihove uže porodice. Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika bor.pop. za 2021 – Obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne nov.pomoći za […]