Search

Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika bor.pop. za 2021. za slučaj smrti članova njihove uže porodice

Zahtjeve po Javnom pozivu mogu podnijeti ratni vojni invalidi, članovi uže porodice šehida i poginulih boraca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi  njihovih porodica, demobilizirani branioci za slučaj smrti članova njihove uže porodice.

Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika bor.pop. za 2021 –

Obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne nov.pomoći za suf.tr.sahrana, dženaza za 2021 

Ostale aktuelnosti