Search

Bukvarević, Dedić i Skaka sa predstavnicima boračkih udruženja

U sjedištu Grada Sarajeva  federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada Salko Bukvarević, federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Šemsudin Dedić,  i dogradonačelnik Abdulah Skaka  danas su održali  radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima  Udruženja Generala, Udruženja demobilisanih boraca, RVI kojom prilikom su razgovarali o aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju poboljšanja položaja boračkih kategorija.

Razgovaralo se o naporima Vlade Federacije BiH,  posebno federalnog ministarstva za boračka pitanja i federalnog ministarstva poljoprivrede   šta još u okviru svojih nadležnosti mogu uraditi za poboljšanje položaja boračkih kategorija.

Ministri Bukvarević i Dedić  su predstavnicima boraca predstavili projekte koje realizuju, a koji se tiču boračke populacije sa akcentom na projekte koji trebaju rezultirati zapošljavanjem demobilisanih boraca i drugih boračkih kategorija.

Shodno aktuelnom trenutku, predstavnici boraca su se usaglasili da daju punu podršku u radu i donošenju odluka organima i institucijama Bosne i Hercegovine, te traže od njih, ali i svih organa sigurnosti da budu garant miru, stabilnosti i prosperitetu jedine nam domovine, države Bosne i Hercegovine.

Ministar Bukvarević je istakao važnost  redovnog sastajanja i razgovora predstavnika boračkih udruženja sa predstavnicima izvršnih organa vlasti, jer boračka udruženja su partner i korektor za rad resornih ministarstava i takva praksa će se i dalje nastaviti.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti