Uskoro aktivnosti na izmjenama i dopunama federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica

Sarajevo, 09.06.2020. godine: Radna grupa Vlade FBiH na čelu sa resornim ministrom Salkom Bukvarevićem danas je održala radni sastanak na kojem su prezentirane aktivnosti u vezi sa sporovođenjem federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ali i aktivnostima kantonalnih ministarstava. Imajući u vidu da je oblast boračko-invalidske zaštite zajednička nadležnost Federacije i […]

Konstituiran Organizacioni odbor manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2020.“

Sarajevo, 09.06.2020. godine: U Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo danas je održan sastanak na kojem je konstituiran Organizacioni odbor jubilarne 20. manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2020.“ kojim će predsjedavati federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević. Sastanku su prisustvovali i kantonalni ministar za boračka pitanja u Vladi KS Hajrudin Grabovica, predstavnici Fonda memorijala […]