Terzo: Boračke naknade bi u 2023. godini trebale biti više za oko 5,5 posto

Sarajevo,  26.10.2022. godine: Od 1. januara 2023. godine, prvi put boračke naknade će se uvećavati prema rastu bruto društvenog proizvoda i potrošačkih cijena, odnosno “švicarskoj formuli”.  Pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja Mirza Tero govorio je za medijski portal Faktor, najavivši određene novitete kada je riječ o usklađivanju boračkih naknada u 2023. godini. Tako će […]