Priznanja za premijera Nikšića i ministra Lokmića na Skupštini Saveza RVI paraplegičara Federacije BiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić je, u ime Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, danas prisustvovao Skupštini Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji dobitnici priznanja Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH su federalni premijer Nikšić i ministar Lokmić. […]