Nedžad Lokmić sastao se sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sastao se danas, u sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrameno-oslobodilačkog rata sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH. Na sastanku je razgovarano o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova […]