Search

Nedžad Lokmić sastao se sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sastao se danas, u sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrameno-oslobodilačkog rata sa predstavnicima Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH i Saveza Udruženja vojnih penzionera u FBiH.

Na sastanku je razgovarano o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, aktuelnom problematikom sa kojom se suočavaju kao i načinu rješavanja problema i poboljšavanju uslova ove osjetljive kategorije stanovništva.

Ostale aktuelnosti