Search

Transferi boračkoj populaciji veći od 4,4 miliona KM

Sarajevo, 23.02.2023. godine: Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava u okviru tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama namijenjenih boračkoj populaciji u ukupnom iznosu od 4.440.000 KM, utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata te Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2023. godine (I kvartal 2023. godine), u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Iznos od 2.000.000 KM planiran je u sklopu transfera pomoć u liječenju boraca/branitelja. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, po ovom programu, za vlastito liječenje ili liječenje drugog člana uže porodice se ostvaruju podnošenjem prijave sa relevatnom dokumentacijom po osnovu javnog poziva koji raspisuje Federalno ministarstvo. Ovo pravo se ostvaruje pod uslovom da podnosilac prijave ispunjava utvrđene opće i posebne uslove za dodjelu jednokratne novčane pomoći za liječenje.

Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija planiran je u iznosu od 1.000.000 KM. Ova sredstva će se dodjeljivati na osnovu pojedinačnih zahtijeva podnesenih u toku 2023. godine u skladu sa javnim pozivom koji će sadržavati opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć. Pravo sudjelovanja za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija imaju sva fizička lica, koja pripadaju kategoriji branilačkih populacija. Jednokratna pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija dodijeljivat će se u iznosu od 400 KM.

Tekući transferi neprofitnim organizacijama planiran je u iznosu od 390.000 KM. Cilj ovog programa je pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo (273.000 KM) i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar (117.000 KM). Sredstva i kriteriji raspodjele planirani su i u sklopu transfera namijenjenog za udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata u iznosu od 360.000 KM.

U sklopu programa podrške Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM. Odobrena sredstva uplatit će se na račun Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračke populacije, a na osnovu usvojenog Programa rada ove fondacije za 2023. godinu.

Transfer za obilježavanje značajnih datuma planiran je u iznosu od 200.000 KM, a odobravat će se samo za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, u skladu sa utvrđenim kriterijima raspodjele. Odobrena su i sredstava, te utvrđeni kriteriji raspodjele u skopu transfera Savezu logoraša BiH (90.000 KM), Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH (40.000 KM), te IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida (60.000 KM). Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja planiran je u iznosu od 100.000 KM, u skladu sa utvrđenim kriterijima.

U ovogodišnjem budžetu, u odnosu na prethodnu godinu, povećana su sredstva za dva transfera u ukupnom iznosu od 700 hiljada KM. Tako je transfer za pomoć u liječenju pripadnika boračkih kategorija uvećan za 500 hiljada KM, a sredstva za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza za 200 hiljada KM.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period januar – mart 2023. godine. Koeficijent će se primjenjivati za period januar – mart 2023. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su u Budžetu FBiH za 2023. godinu odobrena namjenska sredstva za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, u iznosu od 50 miliona KM. Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Također, donošenjem Odluke ispoštovat će se dosljedna primjena ovog zakona, kao i Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Inače, januarska naknada za 22.258 demobiliziranih boraca ove godine isplaćena je u ukupnom iznosu od 4.552.825 KM iz Budžeta FBiH.

Ostale aktuelnosti