Search

Dopuna Jedinstvenog registra boraca bit će završena u skladu sa zakonski definiranim rokom

Sarajevo, 07.02.2020. godine: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata privodi kraju dodatne provjere i unošenje podataka u Jedinstveni registar boraca za svakog pripadnika Oružanih snaga RBiH, u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Prema članu 51. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Federalno ministarstvo ima obavezu da postojeći Jedinstveni registar boraca koji je objavljen na web stranici Ministarstva dopuni dodatnim podacima, shodno zahtjevima predstavnika boraca koji su definirani u pomenutom Zakonu u roku od šest mjeseci od njegove objave. Riječ je o podacima ko je bio pripadnik Armije RBiH, HVO-a i MUP-a RBiH, ko je bio pripadnik civilne zaštite, namjenske industrije, logističkih baza ili nekih drugih propratnih jedinica, te broj posljednje jedinice kojoj je pripadao.

“Federalno ministarstvo redovno radi svoje poslove u skladu sa Zakonom, kao što smo to i do sada činili. Privodimo kraju unošenje podataka vezano za dopunu Registra i iskreno se nadamo da ćemo u roku koji je Zakonom predviđen završiti svoj dio posla. Onako kako smo prvi dio, i drugi dio ćemo objaviti na našoj web stranici. Za sada nema velikih problema, unose se podaci u grupama za vođenje vojnih evidencija i ispoštovat ćemo Zakonom predviđen rok” rekao je ministar Salko Bukvarević.

Podsjetio je da Radna grupa koju čini i deset predstavnika boraca redovno održava radne sastanke na kojima se informiraju o implementaciji federalnog Zakona te da su i predstavnici boraca koji su uključeni u ovaj proces od početka informirani o svim aktivnostima po ovom pitanju.

Govoreći o podacima koji će biti uneseni u Registar iz evidencija kojima raspolaže ovo Ministarstvo ministar Bukvarević je naglasio da će oni biti podložni ispravkama i korekcijama, kao što je bilo i sa podacima koji su prvobitno objavljeni, ukoliko se ne slažu sa podacima u arhivama koje posjeduju grupe za vođenje vojnih evidencija.

Podsjećanja radi, Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata preuzelo je podatke od bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koje je imalo evidenciju pripadnika Oružanih snaga RBiH te ja na osnovu tih podataka Registar sačinjen i javno objavljen.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti