Search

Ministar Bukvarević razgovarao sa predstavnikom Zadružnog saveza FBiH i predstavnicima „PRVE BORAČKE PLODOVI BOSNE“ zadruge

Ministar Bukvarević razgovarao sa predstavnikom Zadružnog saveza FBiH  i predstavnicima „PRVE BORAČKE PLODOVI BOSNE“ zadruge

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa saradnicima primio predstavnike „Prve boračke Plodovi Bosne“ zadruge i Zadrugarskog saveza Federacije BiH.

Na sastanku se razgovaralo o projektima zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija kroz boračke zadruge, te o bitnosti i budućnosti ovog projekta za cjelokupnu boračku kategoriju.

Predstavnici zadruge su upoznali ministra sa stepenom realizacije projekta kojim su aplicirali prema ovom ministarstvu, a to je izgradnja sabirnog centra sa sušnicama, pakirkom i hladnjačom u Općini Hadžići i upoznali ga sa idejom i planovima za narednu godinu.

Predstavnik Zadružnog saveza FBiH, Hadžić, se zahvalio ministru Bukvareviću na istrajnosti da se realizuje projekat zapošljavanja i samozapošljavanja kroz zadrugarstvo, a posebno kroz boračko zadrugarstvo, jer se time omogućuje zapošljavanje pripadnika boračkih kategorija.

„Za sljedeću budžetsku godinu planiramo povećati sredstva na ovom grantu, kako bismo pomogli prevashodno demobilisanim borcima i djeci šehida i poginulih boraca da svojim radom kroz projekat zapošljavanja i samozapošljavanja, ostvare egzistenciju i zapošljenje, te ovaj vid aktivnosti su izuzetno pohvalni za veterane rata, jer je to jednim dijelom i radna terapaija koja se pokazala kao najbolji način za liječenje trauma rata, a isto tako se proizvodi nova vrijednost koju plasiraju na tržište i time obezbjeđuju egzistenciju sebi i svojim porodicama,“ istakao je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti