Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA DELEGACIJOM ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA GRADA TUZLA

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA DELEGACIJOM ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA GRADA TUZLA

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata Doc.dr. Salko Bukvarević je danas u sjedištu ministarstva u Sarajevu primio delegaciju Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla koju je predvodila predsjednica Sabira Mićanović

Tokom sastanka o aktuelnim pitanjima boračkih kategorija, a karakteristično za ovu boračku kategoriju, na prvom mjestu je istaknuto pitanje pripravničkog staža za djecu šehida i poginulih boraca, nakon sticanja znanja u visokoj i srednjoj    stručnoj spremi. Istaknuto je da i za pripravnike sa srednjom stručnom spremom treba obezbjediti organizovano i plansko odrađivanje pripravničkog staža. Također govorilo se i o  činjenici da je iznos mjesečnih naknada koje primaju porodice šehida i poginulih boraca, ispod nivoa dostojanstva.

Ministar Bukvarević je upoznao članove rukovodstva Organizacije sa osnovnim prioritetima rada Federalnog ministarstva, ističući da su na prvom mjestu porodice šehida i poginulih boraca. Govorio je o projektu koji zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH, vodi ovo Ministarstvo , a odnosi se na zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca.

Ministar Bukvarević se složio sa ocjenom da treba iznaći mogućnosti, zavisno od raspoloživog budžet, da se poveća iznosi mjesečnih primanja za porodice šehida i ratnih vojnih invalida. Također, uputio je sagovornike na odobrene budžetske transfere koji su raspoloživi u ovom Ministarstvu, poput pomoći u liječenju i slično.

Predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla, ovom prilikom se zahvalila ministru Bukvareviću na svim aktivnostima koje preduzima da život porodica koje su izgubili svoje najmilije učini dostojanstvenim.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti