Search

Ministar Bukvarević sa saradnicima u radnoj posjeti Tuzlanskom kantonu

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je danas 18.05.2015. godine sa saradnicima (sekretar Tatjana Pejaković i pomoćnici ministra: Ibrahim Ganibegović i Nezim Ćatić) boravio u radnoj posjeti na području Tuzlanskog kantona.  Ministar i njegovi saradnici učestvovali su u radu Tematske sjednice Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona koja je posvećena provođenju Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Učestvujući u radu Tematske sjednice, ministar Bukvarević je istakao značaj nastavljanja procesa provođenja Zakona o reviziji, i to isključivo na način kako je to propisano Zakonom. Pojasnio je da je u toku rekonstrukcija revizorskih timova za kontrolu, da rekonstruisani revizorski timovi za kontrolu odmah nastavljaju da rade i da je u završnoj fazi prijedlog imenovanja novog Revizorskog tima za koordinaciju. Na ovoj Tematskoj sjednici podržan je prijedlog da u narednih mjesec dana Savez ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine i resorno Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pripreme Tematsku konferenciju na kojoj će se analizirati dosadašnji tok provođenja Zakona o reviziji, te precizirati kako otkloniti uočene nedostatke i obezbijediti da sve bude u skladu sa Zakonom.

U poslijepodnevnim satima ministar Bukvarević i saradnici su posjetili i održali radni sastanak sa ministrom Fahrudinom Skopljakom i njegovim saradnicima. Na ovom sastanku, naročito je posvećena pažnja provođenju Zakona o dopunskim pravima za koje je u Budžetu Tuzlanskog kantona predviđeno 8.5 miliona KM. U okviru ovog iznosa, posebno mjesto zauzima cca. 800 hiljada KM za zapošljavanje demobilisanih boraca, a radi se o kreditnim beskamatnim sredstvima.  Tokom sastanka razmatrana su i pitanja rješavanja stambenih problema za tri najugroženije boračke porodice na području Tuzlanskog kantona, gdje se očekuje da će se udruživanjem kantonalnih i federalnih sredstava riješiti ovi problemi. Razmatralo se na koji način utvrditi liste značajnih datuma koji se obilježavaju na kantonalnom i federalnom nivou.

Na kraju sastanka, ministar Bukvarević i ministar Skopljak su istakli izuzetno dobru i dnevnu saradnju Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata na rješavanju pojedinačnih i općih problema.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti