Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ UPUTIO U PONOVNU PROCEDURU NACRT ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

MINISTAR BUKVAREVIĆ UPUTIO U PONOVNU PROCEDURU NACRT ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Na osnovu dogovora sa predstavnicima Koordinacije boračkih organizacija koje baštine tradiciju Armije RBiH i HVO-a i kantonalnih ministara za pitanja boraca, Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. Dr. Salko Bukvarević je ponovno uputio u proceduru nacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Ovim nacrtom Zakona je predviđeno 15 prava za demobilisane borce i članove njihovih porodica od kojih su najbitnija sljedeća:

  1. Zdravstveno osiguranje i liječenje svih boraca i članova njihovih porodica u svim zdravstvenim ustanovama u FBiH,
  2. Prednost u zapošljavanju i kaznene odredbe za poslodavce koji to ne budu poštovali,
  3. Osnovno osiguranje u visini od 25% prosječne plate u FBiH, za demobilisane borce koji imaju 60.godina i više i žene borce koje imaju 50.godina i više, a koji nemaju nikakvih drugih primanja.

Očekujemo pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo, te nakon dobijenih pozitivnih mišljenja nacrt Zakona će ići u dalju proceduru prema Vladi FBiH i Parlamentu FBiH.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti