Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ ZA N1: REGISTAR JE POTREBNIJI DRŽAVI NEGO BORCIMA

MINISTAR BUKVAREVIĆ ZA N1: REGISTAR JE POTREBNIJI DRŽAVI NEGO BORCIMA

Jučer je 16 demobilisanih boraca koji duže od dva mjeseca protestuju ispred zgrade Vlade Federacije BiH ponovo stupilo u štrajk glađu. O njihovom statusu i zahtjevima u Novom danu govorio je ministar Salko Bukvarević.

Ministar Bukvarević je za N1 kazao da Vlada FBiH neće umanjivati sredstva koja idu na boračke račune i invalidsku zaštitu, te da je Vlada FBiH dužna obezbijediti sredstva za invalidnine.

Ta sredstva se mjesečno prvo uplaćuju – i naknade u mandatu ove vlade nisu nikada kasnije, potvrdio je ministar Bukvarević.

“U skladu sa postojećim pravima sve se redovno izmiruje. To je mjesečno 26 miliona i 20 miliona sa pozicija ministarstva za rad. Naša obaveza i briga je 130 hiljada korisnika”, kazao je ministar Bukvarević.

Ministar je kazao da su kantoni obavezni da se pobrinu oko demobilisanih boraca, a prošle godine je 100.000 boraca koristilo neko od prava iz kantona.

“Njih 20 – 50 je pred zgradom Vlade. Vi novinari svaki dan odete i snimite njih 20, a ne odete u Zenicu gdje je ratni vojni invalid sam sebi sagradio kuću i ima malinjak. Ima i pozitivnih priča”, izjavio je ministar Bukvarević

Ministar je kazao kako borci koji su pred Vladom FBiH nisu natjerani da budu tu. “Rekao sam im, organizujte se, po meni je nemoguća misija predstavljati sve individualno. Moraju otići kod svog načelnika, kod ministra i napisati pojedinačno šta je problem”.

“Ova država je u proteklih 20 godina na račune boraca doznačila više od 11 miliijardi KM: Za sve demobilisane borce na birou od 2006. do 2010. godine za svaki mjesec u armiji je isplaćeno po 150 KM. Bilo je tada 60.000 boraca na birou, a kada je počela prijava – odjavilo se 70.000 kod gazdi da bi primili toh 150 KM”, izjavio je.

Rekao je da je kroz taj projekat isplaćeno 370 miliona KM – i važilo je samo za one demobilisane borce na birou.

Ministar Bukvarević je kazao da se kroz 20 godina i zakonska rješenja išlo da se djelimično riješi pitanje poginulih i stradalih boraca, kao i invalida.

“Ključni problem je nepoštivanje Zakona o pravima boraca koji je podrazumijevao da su borci i članovi porodica trebali imati prednost pri zapošljavanju. Ali u tom zakonu nema kaznenih odredbi. Da smo poštovali zakon niko ne bi bio pred zgradom. Tu ih razumijemo, od januara smo pokušavali riješiti sve što je u našoj nadležnosti”.

To pokušavaju u tri koraka. Prvi je kroz izmjene i dopune zakona o pravima boraca, uspostavljanje registra koji je više potreban državi. “Imamo 95.000 imena koji primaju naknadu iz budžeta i 34.000 onih koji primaju vojnu penziju”, riječi su ministra za boračka pitanja.

Ministar kaže da ima ljudi koji su u stvarnoj potrebi, i želi da u narednih pet godina – 100 miliona KM preusmjere ka borcima koji su u stvarnom stanju potrebe.

Što se naknada tiče, ministar Bukvarević je rekao: “Radi se o velikom broju boraca. 55.000 je na birou. Procjena je da 15.000 nisu tamo, a imaju onih koji nisu ni u jednoj kategoriji. Bilo koja naknada, sa puta toliko hiljada korisnika – a velika je opasnost da se prijavi duplo veći broj je prouzrokovala da nismo dobili saglasnost od Ministarstva finansija za dodatni aranžman. Vlada FBiH izdvaja 570 miliona KM za borce, kantoni 50 miliona”, kazao je uz konstataciju da od prvog dana govore – da se više nije moguće zaduživati.

Kabinet ministra/N1

Ostale aktuelnosti