Search

ODRŽANA SVEČANA AKADEMIJA ZADRUGARSTVA ZA SVE AKTIVNE BORAČKE ZADRUGE I POJEDINCE ZADRUGARE

ODRŽANA SVEČANA AKADEMIJA ZADRUGARSTVA ZA SVE AKTIVNE BORAČKE ZADRUGE I POJEDINCE ZADRUGARE

Akademija je održana za sve boračke zadruge i pojedince zadrugare, koji su u proteklom periodu od 36 mjeseci prošli javne pozive otvorene od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkoga rata.

Sarajevo, 18.12.2017.godine: Cilj Akademije zadrugarstva, koja ja održana danas u Hotelu Hills Ilidža, je upoznavanje učesnika sa idejom i ciljevima zadrugarstva i boračkog zadružnog saveza, projektima za saradnju sa Republikom Turskom, odnosom Ministarstva prema ovom novom uspješnom projektu i opštim uslovima za razvoj uspješnih i stabilnih zadruga i poslovanja.

Na samom početku Akademije, prisutnima se obratio federalni ministar doc.dr. Salko Bukvarević, koji je prije svega svima čestitao na uspjehu i zaželio da u Novoj godini bude što veći broj novih zadruga i onih koji će pokrenuti svoje vlastite biznise.

-Najvažniji projekti ministarstva su pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračkih kategorija i članova njihovih porodica, a posebno djece šehida i poginulih boraca, da rade i da žive od svoga rada, da budu od koristi sebi, a i zajednici i na taj način doprinose našoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu – naglasio je ministar Bukvarević.

Pored ministra Bukvarevića, prisutnima su se obratili predsjednik komisije „Transfer za pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju putem boračkih zadruga“, Adem Šačić, zadružni revizor za Bosnu i Hercegovinu Hadžić Nagib, te predstavnik BIGMEV centra za razvoj odnosa sa BiH iz Republike Turske Vildić Samir.

Gostima su predstavili i svoje ideje, uspješne i stabilne projekte, predstavnici tri zadruge, Opća zadruga AVIUM p.o. Bihać, Opća zadruga „1 Brazda“ p.o. Čelić i Opća poljoprivredna boračka zadruga „Korak naprijed“ p.o. Vogošća.

Jedan od inicijatora ideje i formiranja boračkog zadrugarstva, član komisije i bivši komandant Šerif Patković, rekao je da je nastavak naše borbe za Bosnu i Hercegovinu upravo u radu kroz boračke zadruge i samostalne biznise. Napomenuo je da u februaru iduće godine predstavnici zadrugara, zajedno sa predstavnicima Boračkog zadružnoga saveza, ministara u Vladi Federacije BiH i predstavnicima boračkih organizacija, na poziv iz Izmira, prisustvovati će Sajmu poljoprivrede u Izmiru.

-Boračko zadrugarstvo mijenja našu realnost, boračko zadrugarstvo mijenja našu stvarnost. Boračko zadrugarstvo treba nas odvesti u smjeru boračke stabilnosti i ojačanja našeg nukelusa, porodice u cjelini i ojačanju veza između svih nas – na kraju Akademije naglasio je predsjednik Boračkog zadružnog saveza Federacije BiH, Halil Sulejmanović.

Borački zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine, osnovan je od strane novonastalih zadruga i samostalnih zadrugara, finansiranih po javnom pozivu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata. Zadruge i zadrugari formirali su savez sa osnovnim ciljem stvaranja krovne platforme za jedinstvenu težnju i ostvarivanje zajedničkih ciljeva, stvaranje povoljnih poslovnih klima, ambijenata za saradnju i poslovni napredak zadruga i zadrugara.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti