Search

Premijer Novalić i ministar Bukvarević sa predstavnicima boraca: Boračka populacija jedan od prioriteta Vlade FBiH

Sarajevo, 18.06.2020. godine: U sjedištu Vlade FBiH danas je održan sastanak premijera Fadila Novalića i federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića  sa predstavnicima koordinacije boračkih organizacija ARBiH i HVO-a.

Premijer Novalić je ocijenio izuzetno dobrom saradnju s boračkom populacijom u vrijeme najveće krize uzrokovane virsom COVID 19, te poručio da je pandemija koronavirusa na određeni način zaustavila redovne aktivnosti na rješavanju problematike u ovoj oblasti, jer su fokus zahtijevale neke aktuelnije stvari poput zdravstva i ekonomije.

“Ako se sjećate, na početku pandemije, na prvim sjednicama Vlade FBiH rekli smo da ćemo rješavati pandemiju, ali pri tome ćemo zadržati i očuvati stabilnost socijalnih davanja. Sada možemo sa sigurnošću gledati unaprijed. Vraćamo se rješavanju problema boračke populacije” rekao je premijer Novalić.

Najstabilniji u krizi, kako je ocijenio, bili su  ujedno i oni najranjiviji.

“Vraćamo se uobičajenom komuniciranju, rješavanju problema boračke populacije i to je svojevrstan znak da se društvo vraća u normalan poredak” – potcrtao je Novalić.

Premijer je kazao da nije slučajno izabran sastanak s boračkom populacijom, te dodao da su za sutra planirani razgovori s penzionerima.

“Primijetili smo da su oni stabilizator ovog društva. Oni su u osjetljivim vremenima doprinosili stabilnosti i jako cijenimo da su oni bili najstabilniji a najranjiviji su i na tome im se zahvaljujemo” dodao je Novalić.

Obratio se i ministar Bukvarević, koji je naveo kako je Federalna vlada imala obavezu prema ovoj populaciji i da ju je ispunila i u vrijeme pandemije.

“Nastavit ćemo to da radimo i ubuduće. Opredijeljeni smo da su ovo za nas najznačajnije kategorije građana i da njihove naknade budu na vrijeme i prioritet. Želimo da se završi zakonska procedura u Domu naroda kada je riječ o zakonu o povoljnijem penzionisanju i zakonu o boračkim udruženjima koji će ureditit reprezentativnost u predstavljanju boračke populacije” riječi su ministra Bukvarevića.

Pokrenut je i, dodaje, razgovor o rješavanju statusnih pitanja kroz izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca, Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kao i Zakona o dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

“Poštujemo ovu kategoriju kao najzaslužniju za to što imamo državu i u Budžetu će se voditi računa da se osiguraju dovoljna sredstva, ali koristim priliku i da se zahalim premijeru i svim članovima Vlade koji su doprinijeli da se određena pitanja u ovoj oblasti poprave i koji imaju razumijevanja za boračku populaciju” poručio je ministar Bukvarević.

Predstavnici koordinacija ARBiH i HVO-a Almin Škrijelj i Dragan Radić zahvalili su premijeru i resornom ministru na svim naporima koji su do sada uloženi u poboljšanje statusa boračke populacije te su iskazali opredjeljenje da ovakva saradnja bude nastavljena i u narednom periodu, kroz zajednički rad na svim otvorenim pitanjima, u skladu sa mogućnostima.

Kabinet ministra