Search

U Bihaću dogovorena zajednička podrška općinskih, kantonalne i federalne vlasti svim braniocima

Bihać, 13.02.2019. godine: Na zahtjev Udruženja nosilaca najvišeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan” Unsko-sanskog kantona (USK) federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević i predsjednik Upravnog odbora Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Esad Delić održali sastanak sa premijerom Unsko-sanskog kantona, kantonalnim ministrom za boračka pitanja, gradonačelnicima i načelnicima u USK.

Održani sastanak nastavak je aktivnosti obilaska predstavnika vlasti u cilju pružanja finansijske pomoći putem Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Armije RBiH i članovima porodica osumnjičenih ili optuženih branilaca. Pored ove teme razmatrani su i drugi aktuelni problemi sa kojima se boračka populacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine svakodnevno susreće.

Ministar doc.dr. Salko Bukvarević je kazao da se u posljednje vrijeme podiže sve veći broj optužnica protiv komandanata korpusa i drugog komandnog kadra Armije RBiH i drugih branilaca Armije RBiH, te da je naša trajna obaveza pružanje svih vidova pomoći i podrške braniocima i članovima njihovih porodica jer je Armija RBiH bila jedina legalna i legitimna vojna formacija u državi BiH. Podsjetio je i da su četiri boračka udruženja, polazeći od inicijativa i zahtjeva udruženja i pojedinaca da se pruži pravna i druga pomoć našim braniocima, osnovala Fondaciju za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije ali trenutna sredstva nisu dovoljna da se adekvatno pomogne svim braniocima i njihovim porodicama. Za 2019. godinu u Budžetu Federacije BiH, na poziciji Federalnog ministarstva, planiran je iznos od 500.000,00 KM, od čega 350.000,00 KM kao pomoć u sufinansiranju Fondacije, što je nedovoljno.

Esad Delić je prisutnima prezentirao izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Fondacije te kazao da je riječ o izuzetno skupim procesima a porodice branilaca koji su optuženi ili osumnjičeni zbog dugotrajnih sudskih procesa koji iziskuju značajna materijalna sredstva dovedene su na rub egzistencije u smislu nedostatka sredstava za osnovne potrepštine, liječenje, školovanje i sl.

Besim Dizdarević je u ime kantonalne Fondacije za utvrđivanje istine u Krajini također izvijestio prisutne o rezultatima i aktivnostima u prethodnom periodu. Prema njegovim riječima, cilj ove Fondacije je pružiti podršku i materijalnu pomoć porodicama bivših pripadnika ARBiH koji se procesuiraju zbog optužbi da su počinili ratne zločine, ali i prikupiti dokumentaciju i pomoći državnim organima da otkriju istinu.

Ministar Bukvarević je naglasio da je boračka kategorija ljudi najzaslužnija za odbranu naše domovine te da se svi moramo uključiti i pružiti podršku svim našim braniocima. Zaključeno je da će u narednom periodu općinske, kantonalna i federalna vlast zajednički djelovati i pružiti maksimalnu podršku svim našim braniocima kako bi se obezbijedila sva potrebna materijalna i finansijska sredstva za odbranu svih branilaca. Ovo je bio i jedan od zahtjeva boračkih udruženja koji su na sastanku tražili da se ozbiljnije pristupi ovom problemu te su zatražili veću podršku svih niova vlasti.

Današnji sastanak nastavak je aktivnosti u cilju alarmiranja svih nivoa vlasti, posebno na lokalnom nivou, da se aktivno uključe i daju doprinos u ovom izuzetno bitnom pitanju jer naši branioci zaslužuju da se na najbolji način brane i dokazuju nevinost i časnost u odbrani od agresora.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti