Search

Završne pripreme za manifestacija “Odbrana BiH – Igman 2016”

Održan sastanak rukovodioca Pododbora manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine- Igman 2016” predsjedavao predsjednik organizacionog odbora Doc.dr. Salko Bukvarević