Završne pripreme za manifestaciju „Odbrana BiH – Igman 2016“

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2016“ danas je održao sastanak Izvršnog odbora manifestacije kojeg sačinjavaju predsjednici sedam pododbora koji po segmentima rade na pripremi i realizaciji Programa. Ministar Bukvarević je nakon održanog sastanka izjavio da se […]