Search

Završne pripreme za manifestaciju „Odbrana BiH – Igman 2016“

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2016“ danas je održao sastanak Izvršnog odbora manifestacije kojeg sačinjavaju predsjednici sedam pododbora koji po segmentima rade na pripremi i realizaciji Programa.

Ministar Bukvarević je nakon održanog sastanka izjavio da se prema izvještajima predsjednika Pododbora manifestacije sve aktivnosti iz Programa  realizuju predviđenom dinamikom i za očekivati da će  Program  manifestacije biti uspješno realizovan.

Sastanak Organizacionog odbora prije početka manifestacije planiran je za 27.07.2016. godine u 11.00 sati.

Očekuje se da će na tom sastanku Organizacioni odbor potvrditi satnice Programa manifestacije kako slijedi:

I – PRESS KONFERENCIJA I OTVARANJE MANIFESTACIJE*

Datum održavanja:  03.08.2016. godine u 10.00 sati
Mjesto održavanja: Multimedijalna sala Kantona Sarajevo

II – CEREMONIJA OTVARANJA CENTRALNOG PROGRAMA MANIFESTACIJE

Datum održavanja : četvrtak 4. august 2016 godine
Mjesto održavanja: Memorijalni centar Kovači

Ceremonija otvaranja Centralnog programa manifestacije započinje na amfiteatru memorijala Kovači prema utvrđenom scenariju u 10.00 sati

U svim Kantonima Federacije BiH  i u Distriktu Brčko na dan otvaranja manifestacije 04.08.2016.godine od strane nadležnih ministarstava za boračka pitanja i predstavnika boračke populacije predviđeno je polaganje cvijeće na svim centralnim spomen obilježjima  s ciljem odavanja počasti svim šehidima  i poginulim borcima Armije i MUP-a R BiH.

III – MLADI NA PUTU ŽIVOTA

Datum održavanja : četvrtak, petak i subota 6.,7. i 8. august 2016. godine
Mjesto održavanja: Kovači-Igman 10.00-14.00 sati u četvrtak i 08.00-18.00 sati u petak

IV – VJERSKI PROGRAM (MEVLUD I ZIKR)

Datum održavanja: četvrtak 4. august 2016. godine u 19.00-24.00 sati
Mjesto održavanja: ratna džamija Igman

V – POUKA BOSANSKOG OTPORA

Datum održavanja : petak 5. august 2016. godine u 09.30 sati
Mjesto održavanja: Bjelašnica/Proskok

VI– POČASTI NA ŠEHITLUCIMA I SPOMEN OBILJEŽJIMA

Datum održavanja : 5. august u periodu od 09.00-12.00 sati
Mjesto održavanja: planina Igman (Grkarica, Veliko polje, Mrazište i Brezovača)

Planirane aktivnosti polaganja vijenaca i odavanja počasti šehidima i poginulim braniteljima BiH na mezarjima i spomen obilježjima kako slijedi.

-Počast strancima:                          Grkarica         09.00
-Veliko Polje                                                            10.00
-Mrazište                                                      11.00
-Brezovača                                                  11.30

VII – DŽUMA I DOVA ŠEHIDIMA BiH

Datum održavanja : 5. august u 12.00 sati
Mjesto održavanja: plato – musalla džamije Igman

VIII – SVEČANO POSTROJAVANJE  VETERANA KORPUSA  ARBiH

Datum održavanja : petak 5 august 2016. godine u 15.45 sati
Mjesto održavanja: Veliko Polje

IX – KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM PATRIOTSKE PJESME

Datum održavanja : petak 5. august 2016. u 16.00 sati
Mjesto održavanja: planina Igman – Veliko Polje

X – SPORTSKE IGRE

Datum održavanja : petak 5. august 2016. godine u 16.00-19,00 sati
Mjesto održavanja: Plato na Velikom Polju
Na platou Velikog Polja održaće se sportske igre prema utvrđenom programu igara.

XI – DANI TEKIJE  „MEJTAŠ“

Datum održavanja : petak 5. august, u 20.00 sati, poslije akšam namaza
Mjesto održavanja: Tekija Mejtaš

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti