Search

RADNO U GRADAČCU: MINISTAR BUKVAREVIĆ NA SJEDNICAMA UPRAVNIH ODBORA JEDINSTVENE ORGANIZACIJE BORACA I PATRIOTSKE LIGE

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević petak,11.12.2015. godine je proveo na terenu, radno.

Na poziv Predsjedništva JOB-a prisustvovao je sjednici Upravnog odbora   Jedinstvene organizacije  boraca BiH  “Unija veterana” koji je održan u Gradačcu. Nakon odavanja počasti i polaganja cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Gradačcu, ministar je prisustvovao i sjednici rukovodstva organizacije  Patriotske lige Gradačac.

Imajući u vidu da je dan ranije održana 33. sjednica Vlade Federacije BiH na kojoj je razmatran i utvrđivan prijedlog Budžeta za 2016. godinu, ministar je iskoristio ovu priliku da rukovodstva obje organizacije upozna sa osnovnim stavkama Budžeta resornog Ministarstva. Ministar Bukvarević je istakao da se iz predloženih iznosa Budžeta za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vidi da je Vlada FBiH ostala na zacrtanom opredjeljenju da se obim prava i nivo izdvajanja za boračku populaciju neće umanjivati. U razmatranju su i određene nove budžetske stavke koje se odnose na pravnu pomoć, prvenstveno na zapošljavanje demobilisanih boraca, na iskustva rada  boračkih zadruga, te na sredstva za angažovanje  volontera s prioritetom na djecu šehida i poginulih boraca.

Raspravljano je i o osnovnim zadacima koji stoje pred Ministarstvom u narednoj godini: realizacija Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, uspostava jedinstvene baze podataka obračuna isplata, jedinstveni registar i izmjene i dopune tri osnovna zakona boračke populacije koji su već u parlamentarnoj proceduri, a očekuje se njihovo razmatranje “u paketu” na prvoj narednoj sjednica Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.  Raspravljano je i o mogućnostima za donošenje zakona o formiranju boračkih organizacija. Iskazan je zajednički stav da je neophodno veće jedinstvo boračkih organizacija.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti