Search

Održana tradicionalna manifestacija “Junski dani otpora-Kota 715”

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sa delegacijom prisustvovao manifestaciji “Junski dani otpora” koja se tradicionalno obilježava u Zavidovićima na Koti 715 u znak sjećenja na period teških ratnih dejstava i borbi za odbranu Zavidovića.

Organizator manifestacije je Mjesna zajednica Pašin Konak, uz podršku Vlade ZDK, Grada Zavidovići i Komisije za očuvanje tekovina OOR-a, Udruženje žena „Pašinke“, UG Organizacija Ratnih Vojnih Invalida Zavidovići te Džematski odbor Pašin Konak.

Na ovoj koti odigrala se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu grada Zavidovići u kojoj je zaustavljeno nadiranje srpskog agresora prema gradu. Greda Podcijelovo i na njoj čuvena kota 715 bile su presudne za odbranu čitavog zavidovičkog ratišta. Agresorska srpska vojska je pokrenula veliku ofanzivu čiji cilj je bio ovladavanje cijelom gredom Podcijelovo, a na tome je posebno bilo izraženo težište da se zauzme kota 715. Ofanziva je trajala od 24. do 29. juna 1994 godine. Međutim, hrabri borci Armije RBiH spriječili su srpskog agresora da ostvari zacrtani cilj.

Tokom prigodnog programa istaknuto je da je naša obaveza da se prisjećamo svih onih koji su se borili za odbranu naše domovine, a posebno onih koji su položili svoje živote. Nakon programa cvijeće na spomen-obilježje položili su predstavnici svih nivoa vlasti, pripadnici boračkih udruženja, ratnih vojnih invalida, borci kao i članovi porodica šehida i poginulih boraca.

– Danas evociramo uspomene na herojske uspjehe branitelja Armije RBiH, i sve one koji su dijelove tijela i živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine. Veoma je važno sačuvati od zaborava odbranu Kote 715 s koje su neprijatelji nastojali ugroziti sigurnost mještana Mjesne zajednice „Pašin Konak“ te prodrijeti u dubinu slobodne zavidovićke teritorije. Važno je i mlade naraštaje upoznavati o herojskim podvizima časnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine a sve iz razloga da se nikada više ne ponovi mračna ratna prošlost na ovim prostorima, istakao je Lokmić.

Ostale aktuelnosti