Search

Branioci traže hitno sazivanje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH i usvajanje Budžeta za 2019. godinu

Sarajevo, 06.02.219. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević prisustvovao zajedničkoj vanrednoj sjednici Predsjedništva ratnih vojnih invalida (RVI) iz cijele FBiH, predstavnika paraplegičara KS i predsjednika Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH.

Jedina tačka dnevnog reda bila je aktuelna situacija u vezi sa neusvajanjem Budžeta za 2019. godinu u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Nakon diskusije doneseno je pet zaključaka:

  1. Savez RVI FBiH uputio je javni poziv predsjedavajućoj Doma naroda Parlamenta FBiH Lidiji Bradari i dopredsjedavajućem Jasenku Tufekčiću da hitno, a najkasnije do 12.02.2019. zakažu sjednicu Doma naroda PFBiH i usvoje Budžet, Zakon o izvršenju Budžeta, u cilju isplata invalidnina, kako ne bi došlo do nesagledivih posljedica.
  2. Savez RVI FBiH, zajedno sa kantonalnim savezima i općinskim organizacijama, će po hitnom postupku organizovati sastanke sa delegatima Doma naroda PFBiH kako bi im se prezentirali zahtjevi Saveza RVI FBiH.
  3. Savez RVI FBiH poziva predstavnike HVO-a da se aktivno uključe u aktivnosti donošenja Budžeta za 2019. godinu a samim time će doprinijeti i isplati invalidnina i za pripadnike HVO-a.
  4. Savez RVI FBiH zahtijeva od svih političkih subjekata da shvate ozbiljnost situacije i napokon počnu da rade posao za koji su dobro plaćeni u cilju što boljeg funkcionisanja vlasti u našoj državi.
  5. Ukoliko Dom naroda PFBiH do 12. februara 2019. godine ne usvoji Budžet, a samim time ugrozi isplatu invalidnina, Savez će u koordinaciji sa ostalim boračkim udruženjima poduzeti dalje aktivnosti i blagovremeno obavijestiti svoje članstvo.

Na pres-konferenciji održanoj nakon vanredne sjednice obratio se i resorni ministar Salko Bukvarević koji je kazao da u proteklom periodu niti jednom nisu kasnile naknade i invalidnine za 92.000 korisnika. Apelirao je da Dom naroda Parlamenta FBiH održi sjednicu, usvoji Budžet FBiH za 2019. godinu, kako bi 47.119 RVI dobilo svoje naknade, kao i 30.803 šehidskih porodica i porodica poginulih boraca i 5.000 dobitnika najviših ratnih priznanja.

„Potrebno je da Dom naroda PFBiH usvoji Prijedlog budžeta i Zakon o izvršenju budžeta, da ovu poziciju onako kako je postignut dogovor sa predstavnicima boračkih udruženja ne umanjuje. Glavna poenta je, dakle, od preko 90 hiljada ljudi, skoro 50 posto je onih kojima je jedini izvor finansiranja naknada po pravima o boračkoj zaštiti. Sada zamislite one koji imaju samo boračku naknadu, i sada im je to upitno. Smatram da ova kategorija nije to zaslužila, da se političke igre prelamaju preko njihovih leđa. Pozivam da se hitno sazove sjednica Doma naroda PFBiH i usvoji Budžet za 2019. godinu kako bi se nastavilo sa isplatama za najzaslužniju i najranjiviju kategoriju građana BiH“ zaključio je ministar Bukvarević.

Prisutni su iznijeli stav i da aktuelni saziv Doma naroda ima legitimitet da održi sjednicu i usvoji Budžet. Podsjećanja radi, Klub Bošnjaka uputio je zahtjev predsjedavajućoj Bradari da sazove sjednicu a poslovnički rok do kada to treba uraditi ističe 11. februara. Ukoliko predsjedavajuća Bradara ne sazove sjednicu, to onda može učiniti i dopredsjedavajući Jasenko Tufekčić.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti