Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ SA PREDSTAVNICIMA KOORDINACJA MALOLJETNIH DOBROVOLJACA I BORAČKIH ORGANIZACIJA KOJE BAŠTINE TRADICIJU ARMIJE REPUBLIKE BIH

Sarajevo, 31.7.2018. godine: Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko  Bukvarević danas se sastao s predstavnicima koordinacija maloljetnih dobrovoljaca i boračkih organizacija koje baštine tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Ministar Bukvarević je informisao prisutne da je izmjena Pravilnika o ocjeni invalidnosti objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i da je 5.6.2018. godine, dostavljena Institutu za medicinsko vještačenje i kantonalnim ministarstvima i upravama, kojim je jasno definisano da se maloljetnim dobrovoljcima doda dodatnih 10% na procijenjenu invalidnosti.

Istaknuta je potreba za usvajanjem Zakon o pravim demobilisanih boraca u kojem se po prvi put definišu maloljetni dobrovoljci Oružanih snaga BiH, kao i  njihova prava.

Savez boraca Federacije BiH i Koordinacija maloljetnih dobrovoljaca svojim su aktivnostima doprinijeli saradnji i povezivanju demobilisanih boraca u Federaciji BiH, a ta saradnje će biti nastavljena i u narednom periodu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti