Održana tematska konferencija na temu: „Položaj boračke populacije danas i prijedlog mjera za unapređenje“

Dana 09.09.2015. godine u 10:00h u sali „Terra“ hotela „Aquareumal“ Fojnica, u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije BiH, održana je zajednička Tematska konferencija na temu: „Položaj boračke populacije danas i prijedlog mjera za unapređenje“. Od ukupno 47 pozvanih, Konferenciji je prisustvovalo 36 pozvanih […]

Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević je na današnjoj press konferenciji govorio o izmjeni i dopuni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Kako je naveo ministar Bukvarević: Vlada FBiH danas je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona […]