PRIORITET ZAPOŠLJAVANJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Danas je u sali Vijećnice grada  Sarajeva održana redovna Izvještajna skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine. Aktivno učešće u harmonizaciji svih zakona koji regulišu statusna pitanja i prava članova porodica šehida i poginulih boraca, praćenje procesa usvajanja Nacrta zakona o PIO, kao i prekvalifikacija i zapošljavanje djece šehida i poginulih […]

RAZGOVORI PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA SA PREDSTAVNICIMA POTPISNIKA REZOLUCIJE

Dana 19.05.2016. godine u zgradi Vlade Federacije BiH u Press sali sa početkom u 12:40h i završetkom  u 16.00 sati održan je sastanak   predstavnika Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,  predstavnika Vlade Federacije BiH sa predstavnicima Udruženja koji su potpisnici Rezolucije branilaca/branitelja od 14.11.2015. godine. Na sastanku su prisustvovali: 1. Suvad Osmanagić, […]