Search

PRIORITET ZAPOŠLJAVANJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Danas je u sali Vijećnice grada  Sarajeva održana redovna Izvještajna skupština Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivno učešće u harmonizaciji svih zakona koji regulišu statusna pitanja i prava članova porodica šehida i poginulih boraca, praćenje procesa usvajanja Nacrta zakona o PIO, kao i prekvalifikacija i zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u cijeloj državi, u fokusu je Skupštine Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH koja je danas održana u Sarajevu.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata Salko Bukvarević dao je punu podršku radu  ove skupštine, te kazao da dostignuti obim prava porodica šehida se ne može umanjivati.

Istakao je da zajedno rade na izmjenama nekoliko zakona, kao što je izmjena i dopuna Zakona o PIO radi reguliranja statusa supruga šehida i poginulih boraca mlađih od 45 godina, a nacrt izmjene tog zakona je dobio podršku u parlamentu.

– Prioritetni projekt je zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca. Vodimo javnu kampanju i smatramo da je i zakonska i moralna obaveza svakog onog ko obavlja javnu funkciju na svim nivoima vlasti, da se u te institucije zaposle djeca šehida i poginulih boraca, jer su njihovi očevi dali život braneći ovu državu – kazao je Bukvarević  Feni.

Na biroima za zapošljavanje na posao čeka više od 6.000 djece porodica šehida i poginulih boraca, a najmanje 30 posto te djece je završilo visoke škole. Za njihovo školovanje, kako je Bukvarević rekao, treba čestitati njihovim majkama koje su uspjele u tome da BiH dobije akademske građane.

– Izrada strategija zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u Federaciji BiH je u fokusu  Skupštine. Uradili smo analizu i znamo tačno koliko imamo školovane djece, imenom i prezimenom, koji nivo obrazovanje, struke.  S resornim ministarstvom FBiH smo krenuli u kampanju zapošljavanja djece u javni i privatni sektor – kazao je predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH Almin Škrijelj.

Kao aktivni sudionici koordinacije temeljnih boračkih udruženja, Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH rade na politikama zapošljavanja boračkih kategorija, te na obilježavanju značajnih datuma.

 

Preuzeto od Fene- kabinet ministra

Ostale aktuelnosti