Search

RAZGOVORI PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA SA PREDSTAVNICIMA POTPISNIKA REZOLUCIJE

Dana 19.05.2016. godine u zgradi Vlade Federacije BiH u Press sali sa početkom u 12:40h i završetkom  u 16.00 sati održan je sastanak   predstavnika Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,  predstavnika Vlade Federacije BiH sa predstavnicima Udruženja koji su potpisnici Rezolucije branilaca/branitelja od 14.11.2015. godine.

Na sastanku su prisustvovali:

1. Suvad Osmanagić, savjetnik Premijera Vlade FBiH

2. Ramiz Dreković, savjetnik ministra u FMBI

3. Ibrahim Ganibegović, pomoćnik ministra u FMBI

4. Nezim Ćatić, pomoćnik ministra u FMBI

5. Martin Frančešević, pomoćnik ministra u FMBI

6. Elvir Međuseljac, v.d. glavnog federalog inspektora u FMBI

7. Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FMBI

8. Sakib Halilović, stručni savjetnik ministra (uod) u FMBI

9. Bulbul Selvedin, potpisnik Rezolucije

10. Pitić Fahrija, potpisnik Rezolucije

11. Silajdžija Murat, potpisnik Rezolucije

12. Tufekčić Redžep, potpisnik Rezolucije

13. Doglod Edin, potpisnik Rezolucije

14. Zijad Šišić, potpisnik Rezolucije

15. Džafić Esudin, potpisnik Rezolucije

16. Drago Grbavac, potpisnik Rezolucije

17. Husein Pajević, potpisnik Rezolucije

Nakon višestane konstruktivne rasprave u kojoj su učestvovali većina sudionika sastanka zaključeno je slijedeće:

1. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata će dana 27.05.2016. godine u 14.00 sati organizovati sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja federalnog nivoa, predstavnicima potpisnika Rezolucije i kantonalnim ministrima za boračka pitanja na kome će se raspravljati o zahtjevima svih boračkih organizacija koji se odnose na prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

PO OVLAŠTENJU MINISTRA

Salko Beba – Šef Kabineta ministra

Ostale aktuelnosti