Search

Potpisani ugovori o saradnji sa Savezom logoraša u BiH, Hrvatskom udrugom logoraša Domovinskog rata u BiH i Udruženjem žrtava i svjedoka genocida

Sarajevo, 07.05.2019. godine: U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata ministar doc.dr. Salko Bukvarević potpisao je ugovore sa predstavnicima Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH i Udruženjem žrtava i svjedoka genocida.

Riječ je o tekućim transferima neprofitnim organizacijama a ugovore su potpisali predsjednik Saveza logoraša u BiH Jasmin Mešković, predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u BiH Karlo Marić i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.

Ministar Bukvarević je naglasio da su pozicije za podršku ova tri udruženja ove godine prvi put preko Ministarstva za boračka pitanja FBiH, svjesni činjenice da se radi o kategoriji stradalnika agresije na BiH. Istakao je da prati rad ovih udruženja koja se brinu o ljudima koji su stradali i obilježavaju značajne datume iz naše historije i ovo je skromni doprinos, naglasivši da sredstva nisu dovoljna ali su to trenutno raspoložive mogućnosti za ovu godinu.

„Posebno želim istaći da dajem punu podršku donošenju zakona o pravima logoraša na državnom nivou jer je to specifična kategorija građana BiH koja zaslužuje da ima jednaka prava na teritoriji čitave BiH i tada bi se istinski riješila prava logoraša. Mi smo izmijenili jedan pravilnik i sve RVI koji su bili zatočeni u logorima smo zaštitili da ne mogu biti cijenjeni sa manje od 20 procenata invalidnosti i to je još jedan od doprinosa ovog Ministarstva za naše sugrađane koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima širom naše domovine“, kazao je ministar Bukvarević.

Potpisnici ugovora su iskazali zahvalnost resornom ministru jer je ova podrška izuzetno značajna za rad udruženja ali i za cjelokupno članstvo koje okupljaju.

Federalno ministarstvo na ovaj način pomaže rad Saveza logoraša u BiH sa 180.000,00 KM i Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH sa 85.000,00 KM, koje predstavljaju najveće organizacije na nivou Federacije BiH i okupljaju članstvo koje, ni na jednom nivou u BiH nije adekvatno zbrinuto te nisu obuhvaćeni niti jednim zakonskim rješenjem. U praksi to znači da su ovoj kategoriji našeg stanovništva sistemski uskraćena osnovna prava zagarantirana temeljnim univerzalno prihvaćnim aktima o zaštiti ljudskih prava i prava žrtava torture koje je ratificirala i naša država. Kroz dodijeljena finansijska sredstva pomoći će se rad organizacija koje su više od dvadeset godina najveća podrška stradalnicima rata – logorašima u BiH.

Današnje potpisivanje Ugovora o saradnji značajno je i za Udruženje žrtava i svjedoka genocida, jer je jedan od ciljeva Udruženja zaštita članova od eventualne odmazde i osvete zbog njihovih svjedočenja u pravosudnim procedurama protiv optuženika za ratni zločin i zločin genocida, pružanje finansijske i druge pomoći žrtvama i svjedocima, kao i njihovim proodicama. Vrlo važan segment djelovanja ovog Udruženja jesu i aktivnosti u vezi sa promoviranjem i lobiranjem istine o agresiji na državu BiH, genocidu i ratnim zločinima koji su počinjeni nad građanima BiH. Za ovo Udruženje obezbijeđeno je 130.000,00 KM.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti