Search

Ministar Bukvarević sa delegacijom RVI Gornji Vakuf

Federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević danas, 20.10.2015. godine u Sarajevu je primio delegaciju ratnih vojnih invalida Gornjeg Vakufa, Ilijasa Crnicu, predsjednika i Saliha Pokvića, sekretara organizacije, a sa njima prijemu je prisustvovao i gdin Esad Crnica, direktor uprave za boračka pitanja Srednjobosanskog kantona.

Tom prilikom razmjenjena su mišljenja o aktivnostima koje ministarstvo preduzima na provođenju presuda Ustavnog suda Federacije BiH i na predložene izmjene tri zakona iz oblasti prava boračke populacije koje tretiraju te Presude.   Ministar je upoznat i sa projektom izgradnje rehabilitacionog centra za RVI na Vlašiću.

Na kraju su predstavnici ORVI Gornji Vakuf ministru uručili simboličan poklon i zahvalnicu za doprinos u radu ove općinske organizacije.

KABINET MINISTRA

Ostale aktuelnosti