MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI UDRUŽENJU BORACA „CRNI LABUDOVI“

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI UDRUŽENJU BORACA „CRNI LABUDOVI“ Ministar Bukvarević posjetio udruženje boraca „Crni Labudovi“ gdje je upoznat sa tokom realizacije izgradnje Centralnog spomen obilježja i Muzej sobe. Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata Salko Bukvarević, posjetio je prostorije udruženja boraca „Crni labudovi“, gdje ga je na licu mjesta predsjednik udruženja […]

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI RVI HAJRUDINU KATKIĆ, KOJI JE DOBIO DESETO DIJETE I BIVŠEM CRNOM LABUDU FRANCU ERNESTU

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI RATNOM VOJNOM INVALIDU HAJRUDINU KATKIĆ, KOJI JE DOBIO DESETO DIJETE I BIVŠEM CRNOM LABUDU FRANCU ERNESTU Ministar Bukvarević sa saborcima predsjednikom Saveza RVI Federacije BiH Esadom Delićem  i predsjednikom Udruženja boraca „Crni Labudovi“ Avdom Subašićem posjetio ratnog vojnog invalida Hajrudina Katkić koji je dobio svoje deseto dijete, kao i demobilisanog borca, […]