Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI UDRUŽENJU BORACA „CRNI LABUDOVI“

MINISTAR BUKVAREVIĆ U POSJETI UDRUŽENJU BORACA „CRNI LABUDOVI“

Ministar Bukvarević posjetio udruženje boraca „Crni Labudovi“ gdje je upoznat sa tokom realizacije izgradnje Centralnog spomen obilježja i Muzej sobe.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata Salko Bukvarević, posjetio je prostorije udruženja boraca „Crni labudovi“, gdje ga je na licu mjesta predsjednik udruženja boraca „Crni labudovi“ Avdo Subašić upoznao sa tokom realizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja 79 šehida i Muzej sobe jedinice „Crni labudovi“.

Završetak radova i otkrivanje Centralnog spomen obilježja i Muzej sobe, planira se za 10. Maj 2018.godine, kada je ujedno i Dan jedinice „Crni Labudovi“

Specifičnost organizacije UB „Crni labudovi“ je u tome, što sva finansijska sredstva koja dobiju od institucija, koriste isključivo po projektima, da nemaju nikakvih rashoda za plaćanje uposlenicima i da se sav rad u Udruženju odvija na volonterskoj i dobrovoljnoj bazi. I pored toga, ovo Udruženje uspješno realizuje planirane projekte i njegovi članovi su sudionici obilježavanja značajnih datuma širom Bosne i Hercegovine.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti