Search

Bosansko-podrinjski kanton primjer u zapošljavanju boračkih kategorija

Dana 05.05.2016. godine federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Doc.dr. Salko Bukvarević  je razgovarao sa  delegacijom Bosansko-podrinjskog kantona koju je predvodio premijer vlade Emir Oković

Tokom razgovora ministar Bukvarević  je ocjenio da se proces realizacije Zakona o provođenju  kontrole korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu  nalazi u završnoj fazi, osim predmeta koji su u procesu upravnih sporova.

U tom kontekstu predstavnici BPK su predložili da se razmotri mogućnost da ljekari Instituta za medicinsko vještačenje  za preostalih  stotinjak predmeta ocjenu i vještačenje obave u Goraždu, te da će im se za to obezbjediti svi potrebni uslovi.

Zatraženo je da se prati dinamika rješavanja predmeta koji se nalaze na Vrhovnom sudu Federacije BiH i da se ti predmeti prioritetno rješavaju kada budu vraćeni u resorno federalno  ministarstvo.

Premijer Oković je istakao da Vlada BPK u potpunosti podržava inicijativu ministra Bukvarevića koja se odnosi na prioritetno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca. U prilog tome dodao je da Vlada ovog kantona provodi vlastiti projekat zapošljavanja šehidske djece i da će to nastaviti i u narednom periodu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti