26. GODINA OD FORMIRANJA SPECIJALNE JEDINICE MUP-a RBIH – ODREDA POLICIJE „BOSNA”

U odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine 81 pripadnik ove elitne formacije dao je svoj život, a nekoliko stotina ih je ranjeno. U njenim redovima borilo se više od 1.500 specijalaca. Sarajevo, 05.04.2018.godine: U povodu obilježavanja 26. godišnjice formiranja Odreda policije za specijalne namjene „Bosna“, u Sarajevu je upriličena svečana akademija. Predsjednik Udruženja veterana Odreda policije […]

BUKVAREVIĆ: VLADA DALA PUNU PODRŠKU RJEŠAVANJU PROBLEMA BORAČKE POPULACIJE

Vlada Federacije BiH danas je, sagledavši potrebe i zahtjeve demobilisanih boraca, razmatrala Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, na osnovu kojeg treba doći do poboljšanja položaja boračke populacije. –  Data je puna podrška rješavanju ovog važnog društvenog pitanja. U najkraćem roku zatražit ćemo mišljenje kantona, Saveza gradova i općina i MMF-a – rekao je federalni ministar […]