Search

BUKVAREVIĆ: VLADA DALA PUNU PODRŠKU RJEŠAVANJU PROBLEMA BORAČKE POPULACIJE

Vlada Federacije BiH danas je, sagledavši potrebe i zahtjeve demobilisanih boraca, razmatrala Prednacrt zakona o demobilisanim borcima, na osnovu kojeg treba doći do poboljšanja položaja boračke populacije.

–  Data je puna podrška rješavanju ovog važnog društvenog pitanja. U najkraćem roku zatražit ćemo mišljenje kantona, Saveza gradova i općina i MMF-a – rekao je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkoga rata Salko Bukvarević.

Federalne vlada je zadužila resorno federalno ministarstvo da hitno za narednu sjednicu pripremi Prijedlog uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkoga rata, prema kojoj bi pravo ostvarili demobilisani branilac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani branilac starija od 50 godina, a koji nemaju drugih primanja.

Osim toga, resorno federalno ministarstvo je zaduženo da s Federalnim zavodom za zapošljavanje pokrene zapošljavanja, prije svega, djece šehida i poginulih boraca, a zatim i svih drugih boračkih kategorija.

Također, u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta utvrđena je, kaže Bukvarević, i hitna obaveza Ministarstva da pripremi odluku o usklađivanju isplatnih koeficijenata i visine osnovice za invalidnine i naknade ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca.

Vodeći računa o raspoloživim sredstvima, inicirano je da to bude, tvrdi Bukvarević, povećanje invalidnina za 1,5 posto. To bi bio prvi put u posljednjih pet godina da dolazi do povećanja invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca.

– Također, Vlada je podržala opravdan zahtjev demobilisanih boraca za konačnu uspostavu i objavu jedinstvenog registra branilaca, te naložila Ministarstvu da razmotri sve zakonske mogućnosti za njegovu objavu. U tom smislu, nemamo problema, osim izjašnjenja Agencije za zaštitu ličnih podataka. Pokušati ćemo naći i druge modele da realizujemo ovaj zahtjev – poručio je Bukvarević.

S Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkoga rata  udružit će se Federalni zavod za zapošljavanje u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije s obzirom da je, navodi Bukvarević, ostalo oko 4.500 nezaposlene djece demobilisanih boraca.

Rukovodilac sektora za zapošljavanje u Federalnom zavodu za zapošljavanje Omer Korjenić potvrdio je da je u prošloj godini evidentirano više zaposlenih od nezaposlenih osoba. To znači da je zaposleno 98.877, a na evidenciju nezaposlenih je po prestanku radnog odnosa prijavila 75.911 osoba.

– Interesantno je da je ovaj pad nezaposlenih zabilježen u svim kantonima na području Federacije, a 11.000 nezaposlenih osoba je priliku za zapošljavanje dobilo u prošloj godini na osnovu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja i kroz projekte obuke – kazao je Korjenić.

Poručio je kako će i u ovoj godini biti nastavljeni programi zapošljavanja i samozapošljavanja, te će Federalni zavod ostvariti saradnju sa kantonalnim ministarstvima za boračka pitanja.

– Upravni odbor Zavoda donio je zaključak po kojem će se gotovo 800.000 KM udružiti sa istim iznosom sedam kantonalnih ministarstava. Taj milion i 600.000 KM biti će iskorišten za sufinansiranje gotovo 200 djece šehida i poginulih boraca – rekao je Korjenić.

Ostale aktuelnosti