Search

SASTANAK BUKVAREVIĆA S KANTONALNIM MINISTRIMA I DIREKTORIMA UPRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević održao je danas, u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu, sastanak s kantonalnim ministrima i direktorima uprava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Ministar Bukvarević je informirao goste o idejama i prijedlozima sa sastanka koji je održan prošle sedmice s predstavnicima 49 saveza, organizacija i udruženja boračke populacije u Federaciji BiH, čiji je cilj bolja saradnja i zajedničko rješavanje problema s kojima se susreću njihovi članovi.

Pored opredjeljenja Vlade FBiH i ovog ministarstva da se budžetska izdvajanja za boračku populaciju ne smanjuju u odnosu na prošlu godinu, ministar je istaknuo da su Vladi FBiH upućeni prijedlozi programa za odobravanje tekućih transfera namijenjenih boračkoj populaciji, kao i utvrđivanje osnovice i koeficijenta za obračun i isplatu boračkih naknada za 2015. godinu.

Bukvarević je rekao da će prioritet rada Ministarstva biti na izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju ovu oblast, te na formiranju novog tima za koordinaciju.

Kantonalni ministri i direktori uprava iz oblasti boračko-invalidske zaštite izrazili su volju za uspješnu, dobru i konkretnu saradnju, te informirali ministra o problemima s kojima se susreću pri praktičnoj primjeni zakonskih rješenja vezanih za ovu oblast.

Kada je riječ o isplatama boračkih naknada za korisnike u Zapadnohercegovačkom kantonu, danas je dogovoreno da će one biti realizirane nakon što kantonalne i vlasti u općinama Ljubuški, Grude, Posušje i Široki Brijeg uklone postojeće barijere na  provođenju zakona iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Izrazivši nadu da će ovi sastanci biti održavani kvartalno, Bukvarević je istaknuo stav Ministarstva da prema svakom borcu treba biti postupano pravedno i u skladu sa zakonom. Najavio je i sastanak sa šefovima odsjeka i grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze.

Ostale aktuelnosti