Search

Ministar Bukvarević: Sa demobilisanim borcima o planovima razvoja Zadruge „Srednja Bosna“ iz Viteza

Ministar Bukvarević: Sa demobilisanim borcima o planovima razvoja Zadruge „Srednja Bosna“ iz Viteza

Danas je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Doc. dr. Salko Bukvarević sa članovima Komsije za raspodjelu sredstava boračkim zadrugama primio predstavnike Zadruge „Srednja Bosna“ iz Viteza i podpredsjednika Saveza demobilisanih boraca FBIH, Niaza Hodžića.

Na sastanku se razgovaralo o novim projektima Zadruge Srednja Bosna  i  od kojih korist trebaju imati boračke kategorije sa tog područja.

Predstavnici zadruge su upoznali ministra i članove komisije sa cjelokupnim projektom vezanim za Pavlovicu, gdje se planira obrada preko 1100 duluma zemlje na Pavlovici, koji bi trebao, zbog svoje obilnosti biti realizovan fazno. Projekat Pavlovica u sebi sadrži segmente: stočarstva,  proizvodnje stočne hrane i prerade mlijeka i mesa čime bi bila  zaokružena cjelokupna djelatnost  gazdinstva Pavlovica.

Ministar Bukvarević je izrazio zadovoljstvo prezentovanim projektima gazdinstva Pavlovica, dao je podršku namjeri za  angažovanje   velikog broja kooperanata i direktno uposlenih u zadrugu, čime se otvaraju mogućnosti da se obostrano uposle pripadnici boračkih kategorija i  da svojim radom obezbjede egzistenciju prodicama. Posebno pogodnost je da su stočarstvo, prerada mljeka i mesa već tradicionalno prepoznatljivi i karakteristični i postaju brend  područja Srednje Bosne.

Za sljedeću budžetsku godinu, po zahtjevu Saveza demobilisanih boraca FBiH, planirano i u budžetskom zahtjevu traženo  povećanje  sredstva na budžetskoj stavci Tekući transfer – „Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“, kako bismo pomogli boračkim kategorijama da svojim radom kroz projekat zapošljavanja i samozapošljavanja, ostvare egzistenciju i zapošljenje, istakao je ministar Bukvarević.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti