Search

UDRUŽENJE RVI 100% PRVE GRUPE KANTONA SARAJEVO, NASTAVLJAJU DJELOVANJE U OKVIRU SAVEZA RVI FEDERACIJE BIH

UDRUŽENJE RVI 100% PRVE GRUPE KANTONA SARAJEVO, NASTAVLJAJU DJELOVANJE U OKVIRU SAVEZA RVI FEDERACIJE BIH

Na zahtjev predstavnika Saveza RVI Federacije BiH koju je predvodio predsjednik Saveza RVI Federacije BiH Esad Delić, održan je sastanak sa ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata u Vladi Federacije BiH, doc. dr. Salkom Bukvarevićem.

Sarajevo, 22.02.2018.godine: Na početku sastanka predstavnici Udruženja RVI 100% I grupe Kantona Sarajevo su upoznali ministra Bukvarevića sa zaključcima Skupštine Udrženja, te da će nastaviti svoj radi i djelovanje u okviru Saveza RVI Federacije BiH i da će u narednom periodu putem Sporazuma definisati svoj odnos.

Na sastanku se razgovaralo o problemima boračke kategorije koju predstavljaju, te su usagalešni i zaključci sastanka.

Podržava se donošenje Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog interesa.

Predstavnici Saveza RVI Federacije BiH uputili su zahtjev federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invaldi OOR-a, da se ćim prije raspiše tender za nabavku vozila za 2018.godine, za RVI 100% I grupe i da se formiraju Komisije.

Prestavnici Saveza RVI Federacije BiH su predložili svoje predstavnike u Komisiju za javne nabavke automobila za RVI 100% I grupe i Komisiju za sačinjavanje spiska za dodjelu putničkih automobila za RVI 100% I Grupe.

Usaglašeno je da će zahtjev za poboljšanje statusa RVI 100% I grupe biti razmatran na Koordinaciji boračkih udruženja i biti ugrađen u Odluku o raspodjeli sredstava za 2018.godinu.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti