“Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija”

Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” za 2018. godinu U skladu sa  Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 5/18) izvještavamo Vas o utrošku sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenih […]

Danas počinje isplata invalidnina i naknada za korisnike boračko-invalidske zaštite

Sarajevo, 21.02.2019. godine: Federalni ministar za boračka pitanja doc.dr. Salko Bukvarević kazao kako će već danas veliki broj korisnika boračko-invalidske zaštite dobiti na svoje račune naknade, invalidnine. Objašnjava kako je potvrdu za to dobio od Federalnog ministarstva finansija. “Veliki broj korisnika boračko-invalidske zaštite već danas će na svojim računima imati naknade, odnosno, invalidnine. Iz Ministarstva […]

“Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija”

Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” za 2018. godinu   U skladu sa  Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 5/18) izvještavamo Vas o utrošku sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” […]