Search

“Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija”

Izvještaj o utrošku sredstava po osnovu “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” za 2018. godinu

 

U skladu sa  Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 5/18) izvještavamo Vas o utrošku sredstava „Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenih u razdjelu 32 ekonomski kod 614300 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od  650.000,00  KM.

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj:207/2018 od 22.02.2018. godine,  usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, kojim su utvrđeni: svrha Programa, korisnici sredstava i kriteriji za dodjele sredstava.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava nevedenog Transfera sa kriterijima o uvjetima i načinu pružanja novčane pomoći u sufinansiranju sahrana i dženaza za 2018. godinu.

Od objavljivanja Javnog poziva do 31.12.2018. godine ukupno su odobrene 1624 jednokratne novčane pomoći u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza, u ukupnom novčanom iznosu od 649.800,00 KM.

Ostale aktuelnosti