Search

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA OBILJEŽAVANJU GODIŠNJICE PATRIOTSKE LIGE U LIVNU

MINISTAR BUKVAREVIĆ NA OBILJEŽAVANJU GODIŠNJICE PATRIOTSKE LIGE U LIVNU

U sali BZK “Preporod” u Livnu, održana je svečana akademija u znak obilježavanja godišnjice formiranja „Patriotske lige“ na teritoriji općine Livno.

Svojim prisustvom svečanost su uveličali Doc.dr. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkoga rata, Dževad Taksumović predsjednik Skupštine Saveza UB „Patriotske lige“ BiH , Dževad Mlaćo i Sakib Halilović , potpredsjednici Saveza Udruženja boraca „Patriotske lige“ Bosne i Hercegovine, predstavnici UB „Patriotske lige“ iz Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko – Neretvanskog kantona, predstavnici Zakonodavne i Izvršne vlasti Kantona 10, predstavnici Islamske zajednice , predstavnici kulturnih i humanitarnih organizacija sa Kantona 10.

Velikom broju prisutnih obratili su se Sead Hadžijahić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Livanjskog kantona, Mujo Sitnić, predsjednik Udruženja boraca Patriotske lige Livno, Salih Kulenović, predsjednik Patriotske lige Bosne i Hercegovine i ministar Salko Bukvarević.

Ministar Bukvarević detaljno je prisutne pripadnike boračkih udruženja upoznao o aktivnostima u vezi s pripremljenim cjelovitim zakonskim rješenjima boračke populacije.

Ovom prilikom Sakib Halilović, zamjenik predsjednika PL BiH uručio je Muji Sitniću zastavu Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Svečanu akademiju prikladnim programskim sadržajima uveličali su članovi BZK „Preporod” iz Livna. Nakon svečane akademije domaćini su gostima predstavili kulturno-historijske i turističke znamenitosti Livna, grada koji je veoma bogat ovim znamenitostima.

Kabinet ministra

Ostale aktuelnosti